دبیرستان علامه امینی منطقه 5 تهران

دبیرستان علامه امینی منطقه 5 تهران

تهران
آدرس : فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان | شماره 22
تلفن:

معرفی دبیرستان علامه امینی منطقه 5 تهران

دبيرستان علامه امينی در سال 1370 به همت مديريت سابق منطقه 6 آموزش و پرورش تهران حاج آقا نقدی تاسيس گرديد و به اهتمام جمعی از فارغ التحصيلان ممتاز دبيرستانهای نمونه دولتی – كه اكنون هر كدام از قوی ترين و مطرح ترين دبيران دبيرستانهای تهران می باشند.

کلاس های آنلاین

 کلاس شیمی یازدهم تجربی

کلاس شیمی یازدهم تجربی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پیشرفته یازدهم ( ریاضی و تجربی )

کلاس پیشرفته یازدهم ( ریاضی و تجربی )

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دینی یازدهم انسانی

کلاس دینی یازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی یازدهم ریاضی الف

کلاس شیمی یازدهم ریاضی الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان یازدهم ریاضی ب

کلاس زبان یازدهم ریاضی ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فلسفه یازدهم انسانی

کلاس فلسفه یازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی یازدهم ریاضی ب

کلاس شیمی یازدهم ریاضی ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان یازدهم ریاضی الف

کلاس زبان یازدهم ریاضی الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان یازدهم تجربی

کلاس زبان یازدهم تجربی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آمار و احتمال یازدهم ریاضی ب

کلاس آمار و احتمال یازدهم ریاضی ب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال